VERGİ UYGULAMALARINDA E-TEBLİGAT İLE İLGİLİ YENİ - 22.10.2019 11:29:00
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER YA - 22.10.2019 11:27:00
E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihle - 21.10.2019 10:48:00
e-Defter Tutma Hadleri ve Berat Yükleme Takvimi y - 19.10.2019 11:51:00
e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-İrsa - 19.10.2019 10:31:00
Meslek Mensubu’nun Kendisinin Veya Yakınlarının V - 15.10.2019 14:00:00
Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri - 10.10.2019 14:19:00
Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İ - 02.10.2019 13:29:00
İstanbul İli için 2019 Ağustos ayı KDV MUHTASAR V - 26.09.2019 19:23:00
VERBİS’E KAYIT SÜRESİ 31 ARALIK 2019 TARİHİNE UZ - 06.09.2019 11:02:00