Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Öğrenmek istedikleriniz ile ilgili bizlerle iletişime geçin

Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Şirketimizde, derin teknik bilgiye sahip, çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, imalat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, fînans, perakende, havayolları, makine, elektronik, petrol, yatırım ve bankacılık, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde yer almaktadır.

Denetimlerimiz, Türkiye Finansal raporlama standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

(Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Mevzuatı ve Denetim Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemeleri, Enerji Piyasası Mevzuatı, Hazine Müsteşarlığı sigortacılık düzenlemeleri, Türk Vergi Mevzuatı)

 • SPK Mevzuatı Uyarınca Çağrı/Çağrıdan Muafiyet İşlemleri
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kuruluş Süreçleri
 • Girişim sermayesi Yatırım Ortaklığı Kuruluş Süreçleri
 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Kuruluş Süreçleri
 • Menkul kıymet yatırım fonu kuruluş süreçleri
 • Aracı Kurumlara Danışmanlık
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kurumsal Derecelendirmeye Hazırlık
 • Halka açık şirketlerin hisse senetlerinin İMKB’nda işlem görmesi
 • Halka açık şirketler için değerleme çalışmaları
 • Şirket satın alma, devir alma hizmetleri
 • Şirketlerin temettü dağıtımının Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi hizmetleri
 • Sermaye yaratma
 • Türk Ticaret Kanunu uygulamaları