Adı Soyadı : Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Ünvan / Görev : DENETÇİ
E-Posta : fozdemir@samden.com.tr
Özgeçmiş;