Adı Soyadı : Ali DOĞRU

Ünvan / Görev : Denetçi Yardımcısı
E-Posta : adogru@samden.com.tr
Özgeçmiş;

1988 İskenderun doğumludur.

Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunudur.

2019 yılında TÜRMOB’dan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını aldı.