Adı Soyadı : Ramazan CAMGÖZ

Ünvan / Görev : Denetçi Yardımcısı
E-Posta : rcamgoz@samden.com.tr
Özgeçmiş;

01.02.1993 Samsun/Merkez doğumludur.

2012/2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü Mezunudur.

2017/2019 Anadolu Üniversitesi AÖF / Adalet Bölümü Mezunudur.

2019/2020 Ondokuz Mayıs Üniversitesi / İşletme Bölümü Yüksek Lisans Mezunudur.

 

Bekardır.